Begeleiding van kinderen

Begeleiding van kinderen

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Het is vaak zoeken, proberen en aanpassen. Het vraagt veel flexibiliteit en creativiteit. Maar ook duidelijkheid en helderheid. Gelukkig komt u er meestal zelf wel uit. En als dat niet lukt hebt u vaak al wat aan hulp en suggesties van familie en vrienden. Maar soms is professionele hulp nodig. Als u al van alles geprobeerd hebt en het helpt niet. Als u ziet dat het niet goed gaat met uw kind, als u u zorgen maakt over zijn/haar ontwikkeling.

Als Kinder- en Jeugdpsycholoog heb ik ruime ervaring met allerlei soorten opvoedingsproblemen (van ernstige problemen en stoornissen tot aan lichte psychosociale problemen) van alle leeftijden.
U kunt bij mij terecht voor kortdurende psychologische zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers.

NB: de hulp aan jeugd betreft vanaf 1-1-2017 enkel nog onvergoede hulp.

Op een positieve, praktische en duidelijke wijze zal ik u adviseren en begeleiden. Wat nodig is, kan worden toegepast. Individuele begeleiding, ouderbegeleiding, schoolcontacten, thuisbezoeken, alles toegesneden op uw situatie en wat nodig is voor uw kind, kan er worden geboden. Reflecteren, inzicht verwerven en vaardigheden aanleren, dat zijn technieken die heel veel kunnen helpen. Zowel de duur als inhoud van de (individuele) begeleiding zullen samen met u besproken worden. Niet alleen voorafgaand aan de begeleiding maar ook tijdens de begeleiding zal er zo nu en dan bij stil gestaan worden, zodat u als ouder goed betrokken blijft.

Terug naar beginpagina