Psychologische zorg voor alle leeftijden

2Floreer biedt psychologische zorg voor alle leeftijden, kinderen, jeugd en volwassenen. Deze zorg is in principe vraaggericht, klachtgericht, kortdurend en eclectisch van aard, dit wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende methodes, afhankelijk van wat er nodig geacht wordt door cliënt en psycholoog. De zorg is in principe gericht op lichte, niet complexe, psychische of psychologische problemen.

Ernstige psychiatrische problematiek, zeer chronische of complexe problematiek en/of verslavingsproblematiek hoort zodoende niet thuis binnen de psychologische zorg gegeven door 2Floreer. Wel kan er advies gegeven worden over de route die dan het best doorlopen kan worden. Ook uw huisarts kan u hierbij adviseren.

De gemiddelde duur van de hulp ligt op ongeveer 5 sessies, maar kan ook uit een of twee gesprekken bestaan of in overleg meer. Een gesprek duurt in het algemeen driekwartier. Het aantal en de frequentie van de sessies is afhankelijk van uw vraag en problematiek.