Voorwaarden

Privacy

Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. Dit betekent dat er niets over de cliënt of de inhoud van de gesprekken besproken mag worden met derden, tenzij de cliënt hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming geeft.

De verwijzer, meestal de huisarts, wordt aan het begin en eind van de behandeling geïnformeerd, tenzij u daar bezwaar tegen maakt. In het eerste gesprek wordt dit met u besproken.

Kwaliteitseisen

2Floreer voldoet aan de kwaliteitseisen, voortvloeiend uit de beroepsregistratie BIG en de beroepsverenigingen NIP en LVVP. U kunt HIER een en ander over nalezen over kwaliteit en over de beroepscode.

Klachtenregeling

Mocht u klachten hebben, bijvoorbeeld over de behandeling, dan is het fijn als u deze met 2Floreer bespreekt. Zo kunnen eventuele problemen opgelost worden en/of misverstanden opgehelderd.

Komt u er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen. Op de website van het NIP, de beroepsvereniging in kwestie, staat uitgelegd hoe u dit kunt doen. Klik HIER om ernaar toe te gaan.

Betalingsvoorwaarden

Indien u terecht doorverwezen bent door uw huisarts of bedrijfsarts voor de nodige psychologische hulp binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ), vallen de consulten binnen de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Enkel het verplichte eigen risico wordt nog verrekend.

2Floreer heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat 2Floreer de geboden zorg bij uw zorgverzekeraar voor u declareert. Uw zorgverzekeraar verrekent uw eigen risico dan aan u door op basis van uw polis. U hebt er dus geen omkijken naar.

Indien u nog hulp ontvangt van 2Floreer na verbruik van uw totaal aan toegezegde vergoeding, of indien er geen sprake is van een contract met uw zorgverzekeraar of indien u niet tijdig zich heeft afgemeld, wordt er rechtstreeks gedeclareerd vanuit 2Floreer aan u. Ook indien u gebruik maakt van hulp die niet onder vergoeding door uw zorgverzekeraar valt.

U krijgt dan aan het begin van de nieuwe maand een rekening toegestuurd over de verleende diensten van de voorafgaande maand, met een betalingstermijn van max. 14 dagen. U betaalt de nota door middel van een bankoverschrijving altijd rechtstreeks aan 2Floreer. U bent in deze gevallen altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota’s aan 2Floreer.

Routebeschrijving 2Floreer in Oss

Bekijk de routebeschrijving op Google Maps

2Floreer Oss