EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Ook ervaringen als een pestervaring of een andere negatieve (jeugd)ervaring kunnen behandeld worden met behulp van de EMDR. EMDR kan op meerdere manieren toegepast worden. De reikwijdte van toepassing van EMDR is groot. In een gesprek met u wordt bekeken welke functie EMDR voor u kan hebben.

EMDR is een relatief nieuwe therapie door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro ontdekt in 1989. Vervolgens is deze therapie door de jaren heen ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode, die zijn bestaansrecht bewezen heeft.

EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde klachten. Klachten die zijn ontstaan als gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Deze ervaring blijkt dan nog niet verwerkt. EMDR wordt toegepast om deze ervaring wel te verwerken. Door het toepassen van EMDR zal de schokkende ervaring steeds meer een plekje krijgen en niet meer voor klachten zorgen.

Diana van de Wetering past EMDR al sinds 2003 toe. Zij is een ervaren EMDR-therapeut. Zij heeft de opleiding bij de Vereniging EMDR Nederland gedaan en de titel EMDR Europe Practitioner behaald.

Meer informatie vindt u op de website van Vereniging EMDR Nederland (VEN).