Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is binnen de generalistische basis-ggz (GBGGZ) het kwaliteitsstatuut van kracht. Op basis van een model kwaliteitsstatuut wordt door elke zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg voor de individuele patiënt  is georganiseerd:

– zodat dat aan een patiënt gepaste zorg wordt geleverd;

– zodat voor de patiënt duidelijk is welke keuzes er zijn;

– zodat de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd is.

Een behandeling in de eerste lijn c.q. GBGGZ is in principe een kortdurende behandeling.  Gezien de beperkte tijd is het zaak om zo snel mogelijk aan de slag te gaan en door te dringen tot de kern van het probleem. Daardoor is het soms moeilijk om ook binnen deze tijd voldoende aandacht te besteden aan het proces, de uitleg van de stappen en keuzes die gemaakt worden. In het kwaliteitsstatuut zijn de hoofdlijnen van het behandelproces beschreven. U kunt het zodoende nalezen, en uw behandelaar vragen om meer uitleg indien gewenst.

U kunt altijd direct een kopie van het Kwaliteitsstatuut verkrijgen bij uw behandelaar van 2Floreer. Ook het nieuwe exemplaar versie 3.0 kan straks via de volgende link gedownload worden, per 1 juli 2022.

Download-hier-het-kwaliteitsstatuut-2floreer