Kosten

Wat zijn de kosten?

Psychologische zorg binnen 2Floreer is in principe voor iedereen toegankelijk. Een ieder met lichte tot matige psychische klachten kan er gebruik van maken.

Echter, om vanaf 1 januari 2014 voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijzing van de huisarts of bedrijfsarts noodzakelijk, met daarin (een gegrond vermoeden van) een DSM IV-diagnose c.q. classificatie. De verwijzer kan ook aan de psycholoog vragen te bekijken of deze diagnose c.q. classificatie passend is bij uw problematiek. Is de diagnose overigens niet passend, dan wordt er terugverwezen en kunnen de een a twee gebruikte consulten gedeclareerd worden onder de zogeheten onvolledige prestatie (OVP).

Vervolgens kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van gesprekken en/of e-Health door uw zorgverzekeraar. Binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) wordt in principe kortdurende zorg gegeven, gericht op lichte tot matige psychische klachten. Deze zorg is ingedeeld in kort, middel en intensief. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek en klachten wordt bekeken door uw verwijzer en behandelaar voor welk traject u in aanmerking komt. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel volgt er een verrekening van (het restant van) uw verplichte eigen risico bij declaratie aan het einde van het traject.

Met nagenoeg alle zorgverzekeraars heeft 2Floreer een contract. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar of bij 2Floreer. De declaraties voor de consulten die vergoed worden, lopen in geval van een contract via 2Floreer.

Indien u niet-verzekerde hulp krijgt vanuit 2Floreer, wordt er uitgegaan van het basistarief. Deze bedraagt momenteel € 95,00 per standaardconsult van 45 minuten. Indien bij niet-verzekerde hulp langere consulten nodig blijken te zijn, zoals in het geval van traumabehandeling, dan zijn de kosten gerelateerd aan hetzelfde basistarief.

Kosten Jeugdzorg onder 18 jaar

Jeugdzorg is in 2015 overgegaan naar de gemeenten. Vanaf 1-1-2017 heeft 2Floreer besloten geen contract meer aan te gaan met de gemeenten. Het budget was in de jaren 2015 en 2016 te beperkt in verhouding tot de administratieve last en de mogelijkheden om hulp te bieden. Dit betekent dat u hulp voor uw kind helaas niet vergoed krijgt bij 2Floreer. U kunt desgewenst besluiten de kosten voor de hulp aan uw kind zelf te bekostigen in overleg met 2Floreer en toch hulp ontvangen voor uw kind.

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen of verzetten, is het belangrijk dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. U kunt telefonisch contact opnemen en het is altijd mogelijk een bericht achter te laten.

Wanneer een afspraak niet geannuleerd is, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht ongeacht uw redenen. De kosten voor dit hele consult (€ 95,00) worden in dat geval niet vergoed door uw zorgverzekeraar en komen daarmee voor uw eigen rekening.

Wanneer een afspraak te laat geannuleerd is, wordt een half consult (€ 47,50) in rekening aan u zelf gebracht ongeacht uw redenen.

Routebeschrijving 2Floreer in Oss

Bekijk de routebeschrijving op Google Maps

2Floreer Oss