Psychologische zorg

2Floreer biedt psychologische zorg (GB – GGZ) voor volwassenen. Deze zorg is in principe vraaggericht, klachtgericht, kortdurend en eclectisch van aard, dit wil zeggen dat er gebruik gemaakt wordt van verschillende methodes, afhankelijk van wat er nodig geacht wordt door cliënt en psycholoog. De zorg is in principe gericht op lichte, niet complexe, psychische of psychologische problemen.

Ernstige psychiatrische problematiek, zeer chronische of complexe problematiek en/of verslavingsproblematiek hoort zodoende niet thuis binnen de psychologische zorg gegeven door 2Floreer. Wel kan er advies gegeven worden over de route die dan het best doorlopen kan worden. Ook uw huisarts kan u hierbij adviseren.

Methoden en technieken

De methoden en technieken die voorhanden zijn binnen 2Floreer, zijn divers, maar altijd evidence based, en regelmatig eclectisch van aard. Er wordt gebruik gemaakt van methoden en technieken vanuit de CGT (Cognitieve Gedrags Therapie), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Imagery Rescripting (ImRs), Imaginaire Exposure (IE), IPT (Inter Persoonlijke Therapie), als wel vanuit het gedachtengoed van de psychodynamische therapieën.

Tijdsduur

De gemiddelde duur van de hulp ligt op ongeveer 7 sessies, maar kan ook uit een of twee gesprekken bestaan of meer. Een gesprek duurt in het algemeen driekwartier a een uur. Het aantal en de frequentie van de sessies is afhankelijk van uw vraag en problematiek.

Samenwerking

2Floreer werkt samen met andere praktijken en instanties. Indien nodig en wenselijk kan er verwezen worden naar een geschikte hulpvorm elders. 2Floreer heeft ruim kennis van mogelijkheden hiervoor in de omgeving